Sepet Toplamı

KULLANICI SÖZLEŞMESI

ÜYE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Değerli Müşterimiz;
Bu ‘PASOMİA’ Üye Kullanıcı Sözleşmesini onaylamanız hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz demektir. Akabinde ‘PASOMİA’ ile kârlı ve keyifli alışverişlerinizi güven içerisinde yapabileceksiniz.

HİZMETLERİMİZ
‘PASOMİA’ üyelerine internet ortamında değişik iletişim servisleri (oylama, hediye paketi siparişi verebilme, özel üretim siparişi alma, duyuru isteme, promosyon bildirisi isteme gibi) ve elektronik ortamda alışveriş imkanı sunar.

‘PASOMİA’ üyelik sistemi ‘PASOMİA’ üyesi kendisinin belirleyeceği bir “şifre” ye sahip olur. Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre’nin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır. ‘PASOMİA’ ve, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcının üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem ‘PASOMİA’ ‘ya “login” olmak şeklinde tanımlanır.

YÜKÜMLÜLÜKLER
Üye ‘PASOMİA’ servislerinden yararlandığı sırada, Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, ‘PASOMİA’ tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının ‘PASOMİA’ ‘ya ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını, ‘PASOMİA’ servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve www.pasomia.com ‘nin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu ‘PASOMİA’ tarafında oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun kullanıcıya ait olması, Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan ‘PASOMİA’ ‘nun sorumlu olmayacağını,
‘PASOMİA’da sunulan hizmetlere Lastik Pabuç tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda ‘PASOMİA’ ‘nun uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü ‘PASOMİA’ ‘nun sorumlu olmayacağını, Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı, Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, Anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı, Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi ‘PASOMİA’ servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı ‘PASOMİA’ dan tazminat talep etmemeyi, ‘PASOMİA’ dan izin almadan ‘Pasomia’ servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, ‘Pasomia’’ nun, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, Kurallara aykırı davrandığı takdirde ‘Pasomia’ ‘nun gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, ‘Pasomia’ ‘nun, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, Üye kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, Müşteri sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını Müşteriler mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini, Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, ‘Pasomia’ adına ürünü kendisine teslim eden kişinin “ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair” ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını Kabul ve taahhüt etmiştir.

‘Pasomia’ herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı ‘Pasomia’ ‘nun üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve ‘Pasomia’ tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. ‘Pasomia’ tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir. ‘Pasomia’ servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

‘Pasomia’ kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. ‘Pasomia’ ‘nun satışları, kendi stokları ile sınırlıdır. ‘Pasomia’, stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

Ürünlerin Sanal Mağazada teşhir edilmesiyle ‘Pasomia’ ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez. ‘Pasomia’ üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde ‘Pasomia’ tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, ‘Pasomia’ ‘dan hiç bir telif ücreti talep etmeyecektir. ‘Pasomia’ üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

İLETİŞİM İZNİ

Site’nin mobil versiyonu-aplikasyonunun (akıllı cihaz uygulamasının) kullanıldığı hallerde Üyelerin sitemize ziyaretlerine ve buralardan alışverişlerine dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgiler de (konum verileri, incelenen ürünler ve alışveriş konusu ürün-tutar bilgileri dahil) cihazlarında ilgili fonksiyonlar açık ise bluetooth ve kablosuz ağ bağlantılarından uygun teknik yöntemler ile alınabilir, yukarıdaki paragrafta belirtilen çerçevede anılan şirketler ve kuruluşlarca yurt içinde ve dışında işlenebilir, aktarılabilir.

Üyelerimiz ile, yine kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Şirketimiz ‘’Seba Ayakkabı’’ tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, (cihazınızda açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimler yapılabilir, Üyelerimize ticari elektronik iletiler ve SMS gönderilebilir.

Sitemizden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları, kullanım, iletişim ve kişisel veri işlenme şartları geçerlidir; reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Şirketimiz sorumlu değildir.

Üyelerin Sitemizden veya Sitemizde link verilen diğer sitelerden edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları hertürlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından Üyeler sorumludurlar.

Üyelerin belirtilen suretler ile bilgilenmeleri ve/veya taraflarına yapılan iletişimler, bilgilendirmeler, tanıtım ve reklamlar neticesi bir ürün/hizmet satın alması söz konusu olursa anılan işlem ayrıca ve kanuni usulünce yapılacak tüketici sözleşmesine tabidir. Tüketici sözleşmesi kendi şartlarında ve tarafları arasında uygulanır. Sitemizden alışverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz sipariş ön bilgilendirme formu-mesafeli satış sözleşmesi şartları geçerli olacaktır.

‘Pasomia’ müşterinin onayı olmadan ‘Pasomia’ bünyesinde ürünü bulunan şirketlerin, müşteriye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, ‘Pasomia’  bünyesinde bulunan müşteri bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir yada bu faaliyetleri bizzat yürütebilir.

‘Pasomia’ ‘da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü ‘Pasomia’ ‘ya aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde  ‘Pasomia’ hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

‘Pasomia’, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden ‘Pasomia’ ‘nun sorumlu olmadığını kabul eder. ‘Pasomia’, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması gerekir.

‘Pasomia’ üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. ‘Pasomia’ ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir. ‘Pasomia’ kredi kartı limiti onaylanamadığı halde istediği müşterilerine alışveriş yapma izni verme hakkına sahiptir.

Müşteriler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.
Siparişlerde kullanılan indirim kuponları uygun görülmediği taktirde (indirim kuponu kazanmak için aynı üye tarafından yapılan sahte üye kayıtları gibi), üyeye ait kuponların iptal edileceğini ve siparişin geçersiz sayılacağını kabul eder.

VERGİLENDİRME
Fatura kesim tarihinde geçerli olan mevzuata göre vergilendirme işlemi yapılacaktır.
Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler ‘Pasomia’ nun sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

ÜRÜN TESLİMATI
Teslimat konusundaki şart ve kurallar anlaşmalı kargo şirketimizce belirtildiği gibidir.

ÜRÜN İADESİ
Ürün iadesi ile ilgili olarak tüketici kanunu maddeleri geçerlidir. ‘Pasomia’ kayıtlarının geçerliliği Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda Pasomia’nun defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten ‘Pasomia’ kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ürün İadesi ile ilgili geniş bilgiyi Kargo ve İade bölümünden okuyabilirsiniz.

UYGULANACAK HÜKÜMLER
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

YETKİLİ MERCİLER
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

YÜRÜRLÜK
Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan yada sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

GİZLİLİK TAAHHÜDÜ VE GÜVEN POLİTİKASI
www.Pasomia.com.tr’ye kayıt olurken kullandığınız üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler gizli tutulmakta olup, sizin onayınız dışında diğer üyelere hiçbir şekilde açılmaz. ‘Pasomia’ ‘dan kredi kartı kullanarak satın alım yapan üyenin kullandığı kredi kartı PayU Ödeme Sistemleri güvencesindedir. ‘Pasomia’, çalışanları veya diğer üçüncü şahıslar kredi kartı bilgilerinizi göremez.

SÖZLEŞMENİN FESHİ
‘Pasomia’ dilediği zaman herhangi bir ön bildirim ve ihbarda bulunmaksızın ve hiçbir cezai şartı gerektirmeksizin bu sözleşmeyi sona erdirebilir.